top of page

Liefde en seksuele voorkeur

Only harmony can
resonate with harmony

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan een misvatting waar we vaak tegenaan lopen wanneer we praten over onze MOM.

Wanneer deze drie aspecten - seksuele voorkeur, getrouwd en geloof - samenkomen in één persoon, worden ze vaak zonder het aanbrengen van nuance op één grote hoop geveegd binnen de algemene ruimdenkendheid op basis van cultuur.
Vooroordeel dat weliswaar rechtvaardig *lijkt; seksuele voorkeur is je identiteit; je wil toch niet in je eigen kast blijven zitten.

Toch willen we dit belangrijke onderscheid duiden, want wat lijkt is niet altijd een correcte veronderstelling. 

Men neemt (onbewust) niet de moeite om de juistheid of de consequenties van het vooroordeel te overwegen.

Is het wel altijd zo? Is het echt zo?

  • Je ontkent jezelf, je zet je gevoel op de 2de plaats en onder grote druk.

  • Je bent niet degene die je werkelijk wilt zijn, je bent niet op de plek waar je werkelijk wilt zijn.

  • Dat wat je hebt (huwelijk) kán gewoon niet opwegen tegen de voorkeur die je eigenlijk innerlijk mist (seksueel) dus: een beklagenswaardig huwelijk dat zich voortsleept.

  • Je zegt wel dat het anders is…maar we geloven je in diepste wezen niet. Lieve gay, je houd jezelf voor de gek en wij weten wel beter.

  • Gedachtegoed van niet-Christen: Oh HELP…Je dankt ook nog voor deze situatie? Dat kan niet anders betekenen dan dat je je gevoel overstemt en ondergeschikt maakt.

  • Gedachtegoed van een Christen: Oh WAT GOED! … Je dankt er voor…! Ja! Hij geeft kracht om je gevoel te overstijgen en ondergeschikt te maken. God is zo goed! Hij helpt echt! Hiermee doe je echt wat God van je vraagt. Daar heb ik respect voor!

  • Gedachtegoed van niet-Christen: Ohhh…je ziet er schoonheid in?? Nu wordt het echt eng…(O.M.G. arme christen…😢onder een juk…maar ja, ze moeten wel….Nashville, Bijbel, Mogen niet scheiden…

  • Gedachtegoed van een Christen: Ohhh…je ziet er schoonheid in?? Wat fijn dat God je zo helpt. Goed dat je je gay-voorkeur wegstopt (want dat ziet God toch liever!). Natuurlijk snappen we echt dat het moeilijk voor jullie is om op deze basis een relatie te hebben.

Vaak niet hardop uitgesproken bevooroordeeldheid en allemaal onderdeel van het reguliere denken waar je bijna met een ander verhaal niet meer door heen breekt.

Het valt op hoe vaak zowel niet-christenen als christenen gehoorzaamheid en afhankelijkheid benadrukken vanuit dezelfde beperkende grondslag door bepaalde Bijbelteksten. Elk vanuit hun eigen interpretatie, geven ze echter een beperkte zienswijze.

Dit terwijl de oorsprong in context, in overeenstemming met zoals ze als juist en goed bedoeld zijn, thuishoren in een gezonde en liefdevolle relatie.

Bijvoorbeeld waar het huwelijk omschreven wordt als symbool van de liefde van Christus aan de gemeente.

Maak termen als "onderdanigheid" en "gehoorzaamheid" equivalent aan het voldoen aan eisen vanuit een gedwongen gehoorzaamheid en de beklemmende drogreden is gelegd. Vooral in het geval van een Mixed Orientation Marriage (MOM). Een vreemde, volgzame houding, wegstoppen van gevoelens en toch geeft wat de hetero partner wil zien en vinden. Het lijkt alsof iedereen gelukkig is, maar ondertussen... arme gay! Of, trieste hetropartner. 

Conclusie is een label dat je absoluut niet opgeplakt wil krijgen want het domineert en kleineert feitelijk.

Het ontkent volledig wie de SSA-partner is en gaat volledig voorbij aan de betekenis van een echtgenoot. En helaas, nog aan zoveel meer m.b.t. dat wat God in deze beeldspaak tot uitdrukking wil laten komen en dat wat er is heeft weinig weg van 'vrije' wil. 

Maar is ECHTE liefde dan geen tweerichting verkeer en geen “eis”?

Alles bij elkaar genomen impliceert het: moeten, verplichtingen, onevenwichtigheid, ontkenning van elkaar, negeren van gevoelens en tekort

mondriaanlijntje3.jpg

Als SSA speelt, is echter niet de cruciale vraag of seksuele voorkeur prioriteit heeft maar: maar wil ik de ander volledig accepteren zoals die is. Wederzijdse acceptatie die elkaar erkent en daaraan gevolg wil geven. Het gaat namelijk over samen tot je recht en doel komen die vervulling geeft aan elkaar. 

'Geliefd en gekend-zijn' in Christus, Zijn belofte van “trouw” en “Ik hou van jou”, wordt het een lege loze belofte binnen het huwelijk als deze zomaar ten gerieve van alleen het gevoel (van een van beide partners) ingevuld wordt. 

Gevoel als oorsprong. Gevoel dat belangrijk is en volledig ik-gericht. 

De basis ligt dan in het “eigen” verlangen, willen beleven en een gevoel dat prevaleert over en boven het “samen” en “gemaakte belofte”: Ik hoef niet oprecht(=eerlijk) trouw te zijn aan wat ik heb beloofd. Mijn seksuele voorkeur geeft aan dat ik dat niet alleen niet kan, maar ook niet hoef, ik kan er namelijk niets aan doen. Ik ben wie ik ben. Ik kan mezelf niet ontkennen. 

Maar als gevoel (slechts) een gevolg is. Een gevolg van dat wat ik een plek moet geven binnen wie ik in totaliteit wil zijn, dan wordt het een ander verhaal. Ik ben niet echt door seksuele voorkeur als enige te omarmen en het andere, dat wat ook bij mij hoort, van mijzelf  los te koppelen. 

Dat zou betekenen dat, toen God mij vertelde dat Hij onvoorwaardelijk van mij hield en mijn zonden gedragen en volkomen vergeven heeft en niet meer kijkt naar mijn verleden, gewassen en gereinigd door Zijn bloed en door genade mij Zijn liefdevolle kind noemt, ikzelf dit dus aan de kant mag zetten ten aanzien van iemand die mij lief en dierbaar is en trouw aan beloofd heb.

Wel een beetje raar…toch??

Voor mijzelf was dat uitgangspunt een bijzonder nuttig werktuig en gaf een heel ander richting. 

Want anders is niet alleen mijn seksuele voorkeur maar ook mijn geloof een dwaze vertoning.

Overgeleverd aan de gril van het moment waar mijn gevoelens en gedachten zich bevinden en wat ik leer vanuit Gods liefde hoef ik dus niet te relateren aan mijn relatie, maar slechts vorm te geven vanuit verplichting. 

Ieder die deze website leest zal ook mijn zoektocht als gevolg daarvan herkennen. Toch is dat volkomen verandert. Gelukkig!  

mondriaanlijntje3.jpg

 Echt

mondriaanlijntje3.jpg

Rom. 12 : 2 en Efeze 4: 23

De hoofdzaak van oprecht en authentiek, kortom 'ECHT'-zijn, ontdekte ik precies daar op dat punt. In het Engels is daar een mooi woord voor: Legacy, = wie ik in totaliteit ben: "Waar ik me mee wil identificeren gaat over zoveel meer dan alleen mijn seksualiteit, het omvat mijn erfenis van wat ik geloof, morele waarde, ben ik te vertrouwen en kan ik vertrouwen en het beeld dat ik vanmijzelf wil neerzetten." 

God helpt, onderwijst en draagt en (her)vormt. 

Ook in het huwelijk, ook als seksuele voorkeur blijkt anders te zijn. Het geloof dat er geen barrières meer zijn tussen mij en God betekent ook dat ik de barrières niet zelf weer moet neerzetten door de keuzes die ik maak. 

Mijn seksuele voorkeur hoort ook bij mij. Maar belangrijk is ook dat God dat niet op miraculeuze zal wegnemen.

Maar ik ben niet mijn seksuele voorkeur. Ik ben zo en zo veel meer dan dat.

Ik heb een seksuele voorkeur. En die voorkeur accepteert God zoals Hij mij in z’n volledigheid heeft geaccepteerd en kent. Sterker nog, Hij wist dit al voordat ik het zelf wist. Ik mag zijn wie ik ben, in z’n totaliteit. In Zijn liefde en genade. Dat is geen zonde.

Hoe je met dingen omgaat en vormgeeft kan echter wel zondig zijn. En daarin vraagt God om met verantwoording en waarde om te gaan. Niet alleen met mijzelf maar ook met de mensen met wie je je leven deelt. 

Hervorming van denken impliceert niet dat omstandigheden veranderen.

Maar het verandert jezelf.

Het zoekt naar waarheid en echte liefde en wie je echt wil zijn.  

Gehoorzaamheid is verre van een slachtofferachtig keurslijf, maar begrijpen dat je elkaar nodig hebt om iets moois en kostbaars te creëren, en is bedoeld om die plek zuiver te houden zodat het een veilige en beschermende haven kan zijn. 

Het houdt een belofte in voor elkaar.

Onderdanigheid betekent niet onwillig gehoorzamen, maar weten van wie je bent en wie betrouwbaar is. Afhankelijkheid van iemand op wie je kunt steunen en terugvallen. 

Het houdt volledig vertrouwen in elkaar in. 

Het durft de consequenties te accepteren van keuzes. 

Niet gaan voor de 'easy way out', of het 'ik', waardoor gevangen zitten in gemis (voor allebei). 

Opzich heeft dat in eerste instantie niets te maken met seksuele voorkeur, maar toch...tegelijkertijd ook alles. 

Misschien is dat wel het vooroordeel dat de cultuur als basis wil opleggen: vasthouden aan onafhankelijkheid en ik ben de baas! Ik heb niemand nodig, zeker niet iemand die mij vertelt op wie ik mag steunen.

Maar geloof is geen bijzaak,

en getrouwd-zijn; een verbintenis van twee personen,

dus...SSA staat sowieso al niet op nr. 1. 

SSA, getrouwd en geloof ligt niet de nadruk op gay-zijn maar op samen-zijn en dat begrip kan wel eens heel anders resoneren dan cultuur neigt te denken....

Dat heeft niets met seksuele voorkeur te maken maar tegelijkertijd ook alles. 
mondriaanlijntje3.jpg
mondriaanlijntje3.jpg

Geïnteresseerd om  verder te lezen?

bottom of page