top of page

Definitie van een MOM

Met zuivere motieven :

mondriaanlijntje3.jpg

Het lef hebben om buiten de gebaande paden van gangbare opvattingen te treden, niet gebonden aan de mening van anderen.

We denken “out of the box” en daarom vrij om zelf keuzes te maken.

We weigeren slachtoffer te zijn van de omstandigheden, MAAR zijn er trots op om samen het huwelijk voort te zetten.

labelhanden1a.jpg

Omdat: 

daarom

  • ...we van  elkaar houden en wederzijds elkaars belang op het oog hebben.

  • ...we het beste in de ander naar boven willen halen omdat we voor de ander gekozen hebben.

  • ...seksualiteit niet zo statisch is maar dynamisch en flexibel.

  • ...seksualiteit niet je identiteit is maar (slechts) een onderdeel van jezelf.

  • ...je ALTIJD een keuze hebt

  • ...we niet gemis voorop stellen, maar voldoening in de ander vinden. 

  • ...monogaam, om dat je beide met rede(n) voor ELKAAR kiest.

  • ...jij draagt verantwoording voor mijn hart zoals ik verantwoording draag voor jouw hart. 

Zoals eerder vermeld, beogen we geen gebruiksaanwijzing of nieuwe regeltjes. Het is geen trucje dat je kunt opvolgen en dan zal alles wel lukken. Nee, het doel van onze website is om ons verhaal te vertellen: de ervaringen die we hebben doorgemaakt en waarvan we hebben geleerd, evenals de keuzes die we daarbij hebben gemaakt. We willen laten zien hoe dit alles heeft geleid tot groei en verbondenheid als resultaat van het vasthouden aan onze eigen waarden.

Je hebt altijd een keuze. 
mondriaanlijntje3.jpg
mondriaanlijntje3.jpg

De belofte aan elkaar was en is niet slechts bijzaak

Zuiver staat voor monogaam. 

Zuiver staat voor trouw zijn, ook als het moeilijk wordt.

Zuiver staat voor waarheid en in en door elkaar gekend zijn.  

Zuiver staat voor een weegschaal die in balans is.

Zuiver staat voor bruggen bouwen.

Zuiver staat voor liefde en verbondenheid.

Zuiver staat voor eerlijk naar jezelf kijken, accepteren wie je bent maar ook accepteren wie de ander is.

Zuiver staat voor seksuele gevoelens van de één zijn net zo zwaarwegend als die van de partner. 

Zuiver staat voor samen gaan voor iets dat goed is.

Zuiver staat voor keuzes maken en het belang van die keuzes beseffen om een waardevolle invulling te geven.

mondriaanlijntje3.jpg

Mixed Orientation Marriage

Twee personen met elk hun eigen seksuele voorkeur, verenigd in het verbond van trouw aan elkaar dat een huwelijk met zich meebrengt. Het vormt een nieuwe uitdaging voor beide partners, en het vraagt toewijding en bewuste beslissingen om samen een weg te vinden.

drawing-g041180745_1920.png
mondriaanlijntje3.jpg

Geïnteresseerd om  verder te lezen?

bottom of page